Súria
Return

Vinya del Lari

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Des de fa uns centenars de metres hem caminat envoltats de marges construïts amb la tècnica de pedra seca. Som a la vinya del Lari, un magnífic conjunt de parets aixecades amb paciència i precisió per anivellar cada pam de terra. Davant nostre hi tenim una magnífica barraca adossada a una feixa de terra i amb la façana que presenta un allargament a banda i banda. En el seu interior podem veure la minuciosa construcció amb pedres molt petites i la xemeneia. La funció bàsica d'aquestes petites construccions era la de donar refugi al pagès en cas d’inclemències del temps, dins la cabana es podia descansar i menjar els dies més freds i ventosos de l’hivern, així com amagar-se de les tempestes sobtades de l’estiu. Altres funcions eren guardar el dinar, de magatzem d’eines i ocasionalment per guardar les collites del dia. 

Images