Santa Perpètua de Mogoda
Return

Pou de Glaç a Mogoda

Visit
Index card

Description

Dos són els pous de glaç situats al barri de Mogoda com una clara demostració de la importància del gel temps enrere.
Els pous de Mogoda estan formats per dues construccions de planta circular, secció cilíndrica i volta en cúpula. Obrats amb còdols barrejats amb maons i lligam de morter de calç. Soterrats, per tal d'aprofitar la inèrcia tèrmica del terreny i afavorir una bona preservació del glaç. El pou més gran sabem que ja estava construït l'any 1718. El pou petit situat just al costat de ponent, es va realitzar a l'any esmentat.
El pou petit conserva la volta en cúpula, amb una part descoberta protegida per una reixa metàl·lica. A la part inferior, del parament exterior no soterrat s'hi observa una obertura d'accés al pou. Quan el pou estava en funcionament, una vegada carregat, es tapaven les obertures amb lloses, portes, pedres, etc.
El glaç natural s'obtenia de fonts i mines pròximes que durant l'hivern quedaven glaçades, o bé de basses de poca fondària i de grans dimensions construïdes expressament.

Address

Carrer de Salvador Espriu, 6, plaça del Molí
08201
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating