Return

Els Planters

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Es tracta d'una finca pública d'unes 40 hectàrees de superfície, de la qual és titular l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), on hi ha diversos hàbitats d'elevat interès comunitari com ara omedesbasses permanents i basses temporals mediterrànies. Actualment, el Consorci del Ter té un acord de custòdia amb l’ACA en aquest espai. Hi abunden els picotssenglars, tortugues de rierol i estany, i amfibis.

Images