Return

Presa de Colomers

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

La resclosa de Colomers es va construir a mitjans del segle XVII sota el patrocini del baró de Verges, propietari dels drets del rec que sortia d’aquest punt i que alimentava els molins de Palol (Jafre, avui desaparegut), Verges i Bellcaire. Actualment, la resclosa i el rec encara es troben en funcionament, i formen part del sistema de regadiu de la comarca. La presa, en canvi, és una obra moderna, del 1970. Concebuda per augmentar la superfície de regadiu de la comarca, no s’ha arribat mai a posar en funcionament.

La resclosa, d’uns 300 metres de llargada, és feta de pedra i morter de calç. El bramador està situat uns 150 metres a l’est de la resclosa, i distribueix l’aigua cap al rec del Molí o de Sentmenat, que arriba fins a la presa de Colomers i els molins de la Salvetat (Jafre), Verges, Bellcaire i l’Escala. Aquest bramador preserva força elements originals, així com un petit safareig públic, i es troba en un indret agradable.

La presa, construïda amb grans blocs de formigó, amb vuit pilars i sis grans comportes, té una llargada d’uns 103 metres i sis metres d’alçada per sobre el nivell del Ter. L’embassament que genera té una capacitat d’emmagatzematge de 50.000 m3 i la potencialitat d’un cabal màxim de 2.500 l/s. Senyalitzada, s’hi ha construït una passera a la part posterior per al pas de cicloturistes, que forma part de la xarxa de cicloturisme del Baix Empordà. Malgrat que no s’utilitzi, tant la presa com l’entorn, on hi ha dependències de l’ACA, estan arranjats i ben cuidats.

Images