Return

Barraca de vinya

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Barraca de vinya clàssica de planta rodona. El sostre de falsa cúpula (típic en aquestes edificacions) està realitzat mitjançant l'acostament de filades de pedra seca, sense cap mena de material d'unió, amb una gran llosa que tapa la part superior. Per sobre, el recobriment de terra ofereix consistència. Com en aquest cas, el recobriment esmentat sovint està plantat amb lliris.

Les parets estan fetes amb blocs irregulars de roca calcària, aprofitant les roques de majors dimensions i més regulars per confeccionar la porta. Aquesta està formada per muntants de pedra relativament escairada amb dovelles irregulars que formen un arc (tècnica anomenada de sardinell).

Font. CEB

Images