Return

La Casota, rellotge

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Conjunt arquitectònic de caire rural d'inicis del s. XIX format per tres edificis construïts en fases diferents actualment adossats entre sí.

L'edifici principal, anomenat pròpiament "La Casota", és un edifici de planta quadrada, amb planta baixa i pis i teulada de teula àrab amb sostre a doble vessant. A la façana, trobem el rellotge on hi diu : "Jo sense sol – tu sense fe – no som res".

Images