Return

Suros de Can Rafelet

Index card

Introduction

Al llarg del terme de Palau, de tant en tant, ens trobem arbres que són testimoni del temps i de les penúries que han travessat els boscos existents. Són dues grans alzines sureres (Quercus suber) , arbre de terrenys àcids, fluixos, no massa freds i de certa humitat. L’aprofitament a les nostres terres ha estat per obtenir-ne el suro (la pell externa del seu tronc) mitjançant l’acció de ‘‘la pela’’ que es fa cada 9-10 anys.
Images