Return

Mas Selvà

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

El nom de Selvà prové del llatí silvanus, que significa “home de bosc”. A la ribera del Bugantó trobem una petita comunitat forestal, més densa i estructurada. Predomina l’alzina i en l’estrat arbustiu l’esparreguera, l’esbarzer i les ortigues.

Ens trobem dins del Refugi de Fauna Salvatge Bugantó-Onyar, en aquest espai està prohibit qualsevol tipus d’activitat cinegètica, la captura d’animals i la introducció d’espècies que no siguin autòctones. Té una superfície de 48 ha, i se situa al llarg de tot el curs del riu Onyar i la riera Bugantó.

Images