Return

Estany de les granotes

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Petit estany que es va formar o bé per una antiga activitat extractiva o bé per les necessitats d’aigua de l’agricultura que es troba a pocs metres del camí.  Al seu voltant s’agrupa vegetació amb més requeriments hídrics i la fauna que s’associa a ambients més humits, com diverses espècies d’amfibis i espiadimonis i libèl•lules. 

Images