Return

Central i molí d’en Vinyals

Index card

Introduction

El molí d’en Vinyals es va construir a finals del segle XVIII promogut pels Vinyals, una important nissaga local d’hisendats. S’alimentava de les aigües que desviava la propera resclosa, que es troba sobre el Ter, a uns 700 metres a ponent de la construcció. Al segle XX s’hi instal·laren les serres de l’empresa de màquines de cosir Wertheim, la qual cosa comportà un notable engrandiment de l’edifici, que actualment està fora d’ús. Entre 1920 i 1923 es va construir al costat del molí una central hidroelèctrica, projectada per l’arquitecte Rafael Masó i promoguda per Bonaventura de Vinyals amb el patrocini de l’industrial paperer Salvador Torras Domènech.

El molí i la central d’en Vinyals estan situats en un entorn molt bo, que conjuga patrimoni natural (el Ter, l’illa, les arbredes..) amb patrimoni arquitectònic (resclosa, canal, molí, central, pont antic del camí de Sant Llorenç, pont del tren, can Vinyals...).

Images