Return

font de l'eucaliptus

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

El grup de sis grans eucaliptus de la font és el primer que ens crida l'atenció, estan protegits i catalogats, el que té un cartell lligat al tronc, darrere presenta forats de nius de picot.

La font prové d'una mina amb una porta de barrots metàl·lics i al costat hi ha un dipòsit connectat. Aquest és un important punt d'aigua amb valor ecològic, ja que hi nien amfibis entre els quals hi ha la salamandra (foto). En el mateix recinte hi trobem una caseta de planta rectangular amb llar de foc adossada dins el marge.

Images