Return

Rial_Saclavella

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Els rials, són rieres petites que desemboquen a la riera principal o directament al mar. És on tradicionalment drenen les aigües de les muntanyes del Maresme.

El terme "rial" es pot considerar com a sinònim de "torrent" però la diferència radica en què els rials estan plens de sorra i són cursos d'aigua estacional típics del Maresme. També fan la funció de camí per transitar-hi tant a peu com en vehicle i els marges estan plens de canya i d'al·loc (Vitex agnus-castus). L'al·loc és l'arbust autòcton típic dels rials que està sent desplaçat per la invasora canya americana.

Images