Return

Sot d'Oradella

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Començarem a seguir un camí que voreja el curs d'aigua que transcorre per l'anomenat sot d'Oradella.

"Sot" significa cavitat, clot o concavitat i, a causa de aquesta morfologia que es produeix, hi transcorre un riera litoral mediterrània. En aquest sot trobem vegetació de ribera com verns (Alnus glutinosa) i d'altra d'ambients humits com els llorers. Aquests dos arbres en especial, formen agrupacions d'individus rares de veure en un paisatge mediterrani, però a qui les trobarem amb freqüència.

Notarem com ens embolcallen fragàncies com la dels llorers i sons com la remor de l'aigua mentre discorre cap al mar i els nombrosos ocells d'aquests fondals. És aquí on apreciarem la diferència entre la vegetació del vessant solana d'on provenim en contrast a l'obaga que és on ens trobem.

També podrem observar cirerers silvestres que, si hi anem a principis o mijtans de març, els trobarem en plena floració. Tot un espectacle visual de colors i aromes.

Images