Return

Refugi de biodiversitat

Index card

Introduction

Els marges de camps i les lleres de torrents i rieres, com el lloc que ens trobem ara, són espais que tenen un important paper de refugis de fauna i corredors biològics. A l’hivern, els camps acullen una gran quantitat d’ocells, com ara els tords i les fredelugues, que quan arriba el bon temps se’n tornen al nord d’Europa, on crien. Entre els rèptils que més hi abunden hi ha el llangardaix comú, la serp verda, que pot ser de grans dimensions, i la sargantana comuna. I entre els mamífers destaquen el senglar, la geneta, l’esquirol, el teixó (foto) i els ratpenats.

Images