Return

Adou del Bastareny

Route POI
Geology
Index card

Introduction

L'Adou (surgència) de Bastereny drena una part significativa de la serra del Cadí i es pot considerar l'aqüífer més important de la serra. Un sistema de cavitats subterrànies fa que, per un pou, l'aigua brolli cap a l'exterior donant lloc al naixement del riu Bastareny.

El riu Bastareny, després de rebre les aportacions hídriques de diferents torrents al llarg de 14,7 km de recorregut, es converteix en un important afluent del Llobregat en tributar-hi les seves aigües a l'altura de Guardiola de Berguedà.

Images