Return

Ailants

Route POI
Flora
Index card

Introduction

En aquest tram de camí podem observar, malauradament, grans clapes de brots i exemplars d'ailant, una de les espècies invasores més perilloses de les que podem trobar als nostres boscos. És molt resistent a la seva eradicació ja que torna a brotar amb molta força i facilitat. Allà on creix l'ailant, no hi creix res més, ja que produeix una substància tòxica per la qual les espècies mediterrànies no tenen defensa. És capaç d'arrelar en una granvarietat d'ambients, més humits o més secs, i ja ha estat catalogada com una de les espècies invasores més problemàtiques del nostre país.

Images