Return

Boixedes

Route POI
Flora
Index card

Introduction

En aquest punt, encara que continuem sota la pineda de pi roig, apareix abundantment el boix formant extenses boixedes. És un arbust relativament tòxic i clarament rebutjat pel bestiar. La seva distribució tendeix a estrendre's amb gran proliferació al sotabosc submediterrani amb cert grau d'humitat, ja que la seva recol·lecció per tal d'aprofitar-ne la fusta, dura i molt resistent en el temps, ha minvat considerablement. De la seva fusta se'n feien  utensilis de cuina (culleres, sobretot), instruments de vent, baldufes i altres joguines. La tècnica per a fer les puntes de coixí anomenada boixets és una referència popular a aquesta planta. 

Images