Return

Renglera d'oms

Route POI
Flora
Index card

Introduction

L'om és un arbre que, sovint, s'havia plantat com a espècie d'ombra a les vores dels camins d'accés a les poblacions, ja que sol presentar una capçada densa. És una espècie generalment afectada per una malaltia, la grafiosi, que n'ha afectat molts exemplars, tot i que en alguns indrets la plaga ha tingut una baixa o nul·la afectació, com seria el cas d'aquesta filera d'oms que trobem al llarg del tram de camí ramader pel que estem circulant, a punt d'arribar a Bagà. És per això que aquesta filera d'oms que podem anar observant a la dreta del camí la podríem considerar gairebé excepcional al nostre país.

Images