Return

Riu Bastareny

Route POI
Environment
Index card

Introduction

El riu Bastareny és un bon exemple de curs fluvial de muntanya mitjana, d'aigües netes i oxigenades, refugi d'espècies que han quedat relegades a indrets on es mantenen bones condicions mediambientals. Més enllà de la truita de riu, amb totes les hibridacions esdevingudes amb subespècies introduïdes per a la pràctica sostenible de la pesca, i el preuat cranc de riu autòcton, amenaçat per espècies al·lòctones; una de les millors espècies bioindicadores d'aquest bon estat del riu és el barb cua-roig. Es pot arribar a clissar si es té molta paciència, ja que no és molt gran, és escàs i sovint roman amagat en petits forats entre el pedregar del riu. També hi podem observar el tritó pirinenc, la salamandra, el tòtil, el gripau comú i la granota roja, de costums nocturns.

Images