Return

Vistes dels clapers

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Davant de nosaltres apareix el contrafort de la serralada de les muntanyes d'Ordal. Concretament, el de l'alt del Sotarro. La natura càrstica del terreny fa que apareguin zones amb amuntegaments de pedres a la superfície on les plantes no tenen accés al sòl. Son els "clapers". Al seu voltant, on el sòl és més accessible, la garriga es fa dominant, companyada de llentiscles i romanins (en molt menor nombre) i de l'alzina com a arbre representatiu. Aquí, l'alzina mai es farà tan gran com les alzines de la plana fèrtil properes a torrents i rieres.

Images