Return

Porc senglar

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Abunden en aquesta zona els rastres de porc senglar. El terreny argilós allarga la vida dels tolls d'aigua. Aquest és el lloc preferit per aquests animals per a fer els seus banys de neteja. Aquestes basses solen ser sempre les mateixes. En acabar, es freguen als arbres propers i els marquen com a part del seu territori. El pi del costat de la bassa n'és un bon exemple. Hi podeu identificar talls fets amb els ullals i podem trobar pels enganxats al tronc. 

Images