Return

Paisatge agroforestal de vinya

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Just al punt on ens trobem, veiem ja d’una forma generalitzada el típic mosaic agroforestal mediterrani, tan característic d’aquestes planes anoienques de la Depressió Prelitoral. És un paisatge molt antròpic que segurament ens és molt familiar i, potser per això, sovint no se li dóna la importància que realment té respecte la seva biodiversitat. El paisatge agroforestal que aquí veiem forma part d'un paisatge més complet caracteritzat pel seu relleu suau de lleugeres ondulacions; bosquines i petites agrupacions arbrades, sobretot pinedes de pi blanc amb llentiscle i noguerola, romaní, gatosa i argelaga; els camps de conreu, de mida mitjana i principalment de vinya; i, per últim, a les parts baixes, les rieres, que solquen aquests relleus, tot baixant a buscar el riu Anoia. 

D’altra banda, l’interès paisatgístic de les Valls de l’Anoia rau en els contrastos. Boscos mediterranis i conreus de vinya i cereals conviuen amb la frescor i la frondositat de la vegetació propera a l’aigua, allà on brollen els torrents i els salts. Un mosaic de colors i textures que compta amb la presència constant de les millors panoràmiques de la muntanya de Montserrat.

Images