Return

Llorers

Index card

Introduction

Acabem de passar una petita contrucció, si mirem pel forat de la porta veurem que es tracta d'un pou. Estem ara en una zona més ombrívola i humida, afavorida pel petit torrent en el qual ens trobem. A la part més propera al torrent trobem diversos exemplars de llorer i alguns exemplars de roure entre les alzines. El llorer era el símbol de la victoria pels romans. Aquests creien que el llorer no podia ser tocat pels rajos i es diu que Tiberio Cesar tenia sempre a mà una corona de llorer que utilitzava al sentir un petit tro. És molt conegut el seu ús a la cuina, però és emprat també en medecina com a tònic estomacal, per facilitar la digestió i per provocar la regla, macerant els seus fruits i els del ginebró en vi. La seva essència s´ha recomanat per combatre el reumatisme, i dels seus fruits s´obté un llard emprat en veterinària per combatre els paràsits. Si parem l’oïda podrem sentir els ocells que hi habiten: el raspinell, el reietó, la merla i el gaig, entre d´altres
Images