Return

Saulons

Route POI
Geology
Index card

Introduction

El sòl que trepitgem durant tota la ruta i que aquí podem veure als marges del camí, és el sauló, és l'arena que resulta de la descomposició dels granits. L'acció de l'aigua converteix el feldespat en argila, la mica en productes ferruginosos i el quars en sorra silícica. Els granits són roques magmàtiques intrusives, és a dir que s'han originat per refredament i cristal·lització del magma en profunditat, a l'interior de l'escorça terrestre. Els granits de Canet formen part del gran batòlit de les serralades costaneres, formats fa uns 300 milions d'anys durant el període Carbonífer- permià, a les acaballes de l'era Paleozoica.

Images