Return

Fauna i flora del rec

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

L'aigua canalitzada del rec crea un hàbitat interessant per moltes espècies tant d'animals com de plantes. 

En bona part del recorregut trobem falgueres al costat de la canalització, ja que els proporciona la humitat necessària perquè hi puguin viure. Les falgueres necessiten aigua per poder dur a terme la reproducció i, a més a més, la humitat del sòl permet la seva supervivència en èpoques de sequera al mantenir viu el rizoma (tiges subterrànies). Trobem espècies com la capil·lera (Adiantum capillus-veneris) o la falzia roja (Asplenium trichomanes). 

Pel que fa als animals, sobretot a la primavera i estiu, podem trobar diversos insectes com ara papallones i els sabaters. Aquests últims aprofiten l'elevada tensió superficial de l'aigua i el fet que tinguin potes que repel·leixen l'aigua per poder caminar per damunt de la superfície de l'aigua a velocitats de fins a 1,5 m/s. 

L'aigua és hàbitat idoni per amfibis com la  granota verda (foto)  o els seus capgrossos en funció de l'època de l'any. Aquestes granotes s'alimenten d'insectes però en alguns moments es pot alimentar d'algun vertebrat petit o fins i tot de capgrossos de la seva pròpia espècie si les condicions són molt desfavorables.

Els aficionats a identificar granotes les coneixen pel seu cant, ja que sovint es difícil poder veure-les a simple vista. Escolteu l'audio.

 

Images