Return

Nius d'abella a la coveta

Index card

Introduction

Exemples del modelat per agents atmosfèrics (vent) d’aquestes roques sedimentàries (sorrenques i conglomerats). Veieu dins la cova, les formacions anomenades nius d’abella freqüents en aquests materials.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating