Return

007Vegetacio platja

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Una gran tasca mediambiental ha estat la recuperació d’aquesta franja de vegetació dunar a la platja de Castelldefels. Les plantes que hi trobem són espècies adaptades a aquestes dures condicions de proximitat al mar: salinitat, moviment de la sorra, forta insolació i la sequedat. Veurem que desenvolupen diferents estratègies per poder sobreviure en aquests ambients. Fulles carnoses, colors clars, elevada pilositat, capacitat d’eliminar sal, etc. Al finalitzar el recorregut trobareu uns plafons que us ajudaran a identificar alguna de les més abundants. El lliri de mar, la campaneta, l’afals marí i el borró són els més fàcils d’identificar. La floració a l’estiu del lliri de mar és espectacular. El lliri és una bulbosa que prefereix la part del darrera de les dunes.

Images