Return

Pastures del Matagalls

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Ja n’hem anat veient, però just abans d’arribar al cim, la major extensió com a pràcticament l’única formació vegetal existent, fa que sigui un lloc adequat per parlar de les pastures del Matagalls. Fins i tot, amb una mica de sort, cap a la primavera, és on segurament hi veurem grups de vaques o ovelles pasturant-hi tranquil·lament. Aquest és una activitat en procés de recuperació al Montseny, a través d’una sèrie d’actuacions impulsades per la gestió tècnica del Parc Natural. Els prats de pastura del Matagalls són hàbitats ecològicament molt interessants ja que són refugi de plantetes i fauna representativa dels períodes freds de les glaciacions del quaternari, sent el límit meridional per algunes d’elles, com algunes pingüícules o l'orquis sambucí o pastoretes, pel que fa a la flora, o la papallona griseta de muntanya. L’abandó de les pastures, doncs, va en detriment per a la conservació d’aquestes espècies. Així doncs, el projecte Millora de la biodiversitat mitjançant la gestió d’espais oberts culminants a la finca del Matagalls s’enfoca a la recuperació d’aquestes pastures tradicionals amb la crema controlada dels matollars i el retorn de ramats d’ovelles i vaques per aquests cimals del Matagalls.

Images