Return

Afloraments de roca nare

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Durant gran part de la passejada per aquestes rodalies de Viladrover, podrem anar veient una característica geològica de l’indret, que segurament ens cridarà l’atenció, com són els afloraments rocosos que sobresurten formant a voltes grans extensions. Són com vetes de roques d’un color gris clar i més o menys compactes però amb parts més toves que es descomponen més fàcilment formant petites acumulacions de grava. En algun tram, la veta de roca forma fins i tot part del mateix camí, formant un enllosat natural. No seria descabellat insinuar la possible vinculació entre aquestes grans lloses naturals i l’origen del topònim Vall-llossera, propi de la zona i comú de molts elements del territori: una masia, una font, un torrent, un pla, un bosc...

Images