Return

Roureda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Com a conseqüència de la inversió tèrmica, on el fred i la humitat es queden enclotats a les planes, amb potents boires hivernals, trobem que a la plana de Vic i zones properes d’influència, com l’Alt Congost, la vegetació potencial és la roureda de roure martinenc, quan en altres circumstàncies en seria l’alzinar. Així doncs, també hi ha una certa inversió en els estrats de la vegetació. No obstant, les rouredes que hi trobarem, com aquesta que ara veiem a l’esquerra, són tot just petits boscanys, sovint restes de boscos més extensos que han quedat isolades i rodejades d’àrees amb forta pressió agrícola. Les petites clapes i bosquets d’aquest mosaic agroforestal queden restringits sovint a indrets no aprofitables per al conreu o salvades per poder disposar d’un petit recurs forestal (sobretot per tenir a l’abast troncs i altres estris de fusta de roure) ben a prop de casa. No obstant, no deixen de ser un petit refugi de biodiversitat per a petits mamífers i ocells molt valuós per al medi d’aquest indret, on l’alternança de conreus, recs i bosquets fan les delícies de moltes espècies, com la fagina, el senglar o el picot.

Images