Return

Vegetació de ribera

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Estem baixant per un rec secundari que neix als boscos del Grau cap al rec de la Font Tordera, al seu torn afluent també del riu Congost, que es va formant amb l’aportació d’aigües de tota aquesta petita conca de l’Alt Congost. Els rierols són més aviat migrats, amb poca capacitat de recollida d’aigües, ja que estem parlant d’una conca de molt petita extensió. No obstant, la mà humana i el petit microclima d’arran dels cursos d’aigua, per minsos que siguin, fan possible el desenvolupament d’unes allargassades franges de vegetació de ribera en galeria que destaquen enmig del paisatge obert que formen els plans relleus agrícoles. Durant un bon tram, anirem a frec d’aquesta galeria vegetal, formada sobretot per pollancres i algun altre del gènere Populus, molt sovint plantats pels propis pagesos per disposar de fusta, una espècie amb constants hibridacions que, sovint, fan difícil acabar-ne d’establir concrecions. Si fa calor, podreu gaudir una estona sota la seva generosa ombra. També hi trobarem reductes de canyís i boga. Des d’un punt de vista ecològic, són un refugi de biodiversitat d’una gran importància, ja que ofereixen amagatall a espècies, sobretot d’aus, com les mallerengues, l'oriol, el picot garser...

Images