Index card

Introduction

Ambient forestal primitiu de la riera de Claret

Alzines amb algun roure. Heures, esparragueres, arítjos i galzeran són típics d'alzinars. També vora la llera trobem dos tipus de pollacnres: nigra i albar.  

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating