Return

Roures i lleguminosa

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Pels voltants dels torrent, on hi ha més humitat, trobem roures. Principalment trobem el roure martinenc (Quercus pubescens). Possiblement hi hagi algun exemplar de roure de fulla gran (Quercus petraea) o híbrids entre aquest i el martinenc. Les rouredes són pròpies de la muntanya mitjana plujosa. En el passat ocupaven una àmplia franja per sobre els 900 m, però l’excessiva explotació de fusta va facilitar-ne la regressió. Avui és un bosc escàs distribuït a clapes i sovint ha estat substituït per plantacions de castanyers. A les parts baixes, 100-600 m, prop la riera i en raconades humides i frescals apareixen grupets d’aquests roures. A més de la vegetació que hem anat trobant fins ara: arboços, aladerns de fulla estreta i brucs arboris, també apareix excepcionalment en aquesta baixada la Ginesta triflora (Cytísus triflorus). Alçada 1-2 m, fulles compostes de tres foliols. Floreix de febrer a juliol amb nombroses flors grogues. Viu a les suredes sobre terreny àcid.

Images