Return

Font del Pla Novell

Index card

Introduction

Font molt popularconcorreguda, principalment a l’estiu. És d’aigua bona i abundosa. És un lloc molt adient per descansar sota l’ombratge dels arbres. Ja s’esmenta en documents del segle XV i és un dels millors exemples de l’ampli ventall de fonts que hi ha al terme municipal de la Llacuna.

Images