Miners de La Pobla de Lillet.
Return

Mina d'Arderiu

Index card

Introduction

Aquesta mina va ser explotada entre els anys 1908 i el 1922. La mina comunica amb el pou que trobarem una mica més amunt. El carbó extret de la mina es pujava mitjançant una corriola i una cabassa molt gran fins a l’alçada d’aquesta galeria, lloc en el qual s’avocava en vagonetes. Seguint el traçat de la galeria les vagonetes el transportaven fins a l’exterior i s’abocava a una tremuja (dipòsit). D’aquí el carbó era transportat fins a l’estació del telefèric general (cable).

Images