Index card

Introduction

A Catalunya hi ha diferents varietats de roure. Per una banda, predomina el roure de fulla gran (Quercus petrea), i el roure pènol (Quercus robur), sobretot a l’Alta Ribagorça, la Garrotxa, el Ripollès i les zones humides de la Vall d’Aran, i per altra banda el roure martinenc, Quercus pubescens (foto fulla), a les zones més seques, com és el cas en què ens trobem.

Els fruits dels roures, les glans, són una font d’energia important que atreuen moltes varietats d’animals que habiten el bosc com ara el gaig. Altres espècies d’avifauna dels paisatges de roureda són les mallerengues carboneres, les blaves i les cuallargues, i també altres ocells que picotegen al sotabosc com ara els pit-rojos, els pardals de bardissa i els cargolets. Entre els mamífers destaca el porc senglar, però tampoc hi falten el cabirol, les fagines o la guineu.

Images