Return

Pas amb barrots

Route POI
Index card

Introduction

Precaució! Un altre pas amb barrots. Just després del pas, podem veure entre la fullaraca una liliàcia, el joliu (Scilla lilio-hyacinthus).

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating