Return

Letrina de teixó

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Meles meles

En aquest punt de la ruta i a la dreta del camí, hem trobat un petit forat a terra d’uns 20cms de diàmetre amb excrements a dins, es tracta d’una latrina de teixó, les quals excava a prop de la teixonera.

El teixó és una animal propi dels boscos amb grans pendents i difícil de veure pels seus costums nocturns, raó per la qual difícilment el veurem a la llum del dia.

Es tracta d’un excavador de primera, cava amb les potes del davant i expulsa la terra amb les del darrera. Fa grans caus amb diverses galeries i diferents entrades i sortides construint al cap dels anys autèntics laberints a on passa les hores de sol i els hiverns.

El nom científic de l’espècie (meles meles) li ve donat per la seva afició a la mel i les abelles. És un animal omnívor i s’alimenta també d’insectes, petits mamífers, rèptils, fruita, arrells, etc...

Foto: Peter Trimming

 

Images