Return

Pous de la Rengla

Route POI
Environment
Index card

Introduction

La riera de la Rengla recollia l'aigua dels fondos de cova Pregonda i de la Ramuia, al vessant est del municipi. El cabdal d'aquesta riera entrava al nucli pel carrer Fontana (on som ara) fins a desembocar a la riera d'Olesa al lloc de la plaça de la Creu. Ja va deixar de baixar aigua a mitjans del segle XX aproximadament, principalment degut a la canalització i a la natura del terreny. La disminució de les precipitacions i la ràpida infiltració al terreny fan que l’aigua circuli per sota terra. Els pous de la riera de la Rengla són pous dels horts que hi ha al costat de ponent del camí. Cada hort té un o dos pous. L'estructura dels pous és circular, de pedra i coberts amb volta de pedra; alguns tenen una bassa o bugader quadrat al costat per acumular l'aigua extreta per regar.

Images