Return

POLLANCREDA

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Populus canadensis

Estem a punt de travessar el torrent d’Olost, el primer d’una sèrie de torrents que travessarem en aquesta ruta, i ens trobem envoltats per uns arbres alts i esvelts que acompanyen el curs del torrent formant una espècie de galeria arbòria, es tracta de pollancres.

Els pollancres són uns arbres de ràpid creixement i vida curta (menys de 100 anys), els quals tenen poca competència en torrents estacionals, com és el cas.

La seva fusta és tova i poc densa, utilitzada normalment per fer caixes d’envelar i pasta de paper. 

Aquestes formacions de pollancres en forma de galeria són de vital importància des del punt de vista ecològic. Serveixen de refugi a gran varietat d’espècies, sobretot d’ocells com ara les mallerengues, l’oriol o el picot garser entre d’altres.

Altres espècies del mateix gènere són l’àlber (Populus alba) i el trèmol (Populus tremula).

 

Images