Return

L'Oriol

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

La Riera de Carme és un hàbitat amb força diversitat biològica. Trobem petits retalls de bosc de ribera format per pollancres, avellaners, om i algun freixe. Pins i roures arriben fins a la mateixa llera de la riera.  Com totes les rieres i ambients d'aigua és un espai d'elevat valor biològic. La fauna i troba lloc per refugiar-se, menjar i reproduir-se.

A la capçada d'aquest arbres però també al bosc mediterrani dels voltants, podem sentir un cant fort i molt melòdic: és l'Oriol. Un ocell africà de bonics colors que ve a casa nostra de maig a juliol per criar i torna a marxar. Li agraden molt les figues i les cireres. 

És molt difícil de veure. S'amaga entre les fulles però un cop el sentim, si restem quiets i amb uns prismàtics el podem acabar veient. Sort !!

Pel que fa a la fauna, podem trobar diversos peixos autòctons com el barb cua-roig (Barbus haasi) i la bagra (Sqyalius laietanus) i també alguna espècie introduïda com la carpa (Cyprinus carpio). La riera també és un bon hàbitat per alguns amfibis com el gripau comú (Bufo bufo) o la salamandra (Salamandra salamandra). 

Tot i que la riera és un lloc força freqüentat per banyistes sobretot en els mesos d’estiu més calorosos, trobem força animals per poder observar si ens allunyem una mica de les grans tolles més visitades i ens dediquem a donar un tomb pels voltants resseguint la riera. 

 

Images