Return

Biodiversitat

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Aquesta zona de la capçalera del Torrent de Can Rovira i sector de  Can Maurí va patir un incendi l’any 1982.  Actualment, aquesta formació boscosa jove, alternada amb zones de brolla (arbustiva baixa) i camps de conreu, fa que els indicadors de biodiversitat siguin alts. Als ecosistemes més madurs, i amb poca diversitat d’ambients o hàbitats, fa que la biodiversitat sigui més baixa.

Images