Return

Riera de Santiga

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Aquesta riera té la funció de drenar la vall de Santiga però alhora, té una importància ecològica cabdal tant pel biòtop que genera, com pel paper de refugi, cria i aliment de molts grups d’animals. L’aigua i la humitat més gran, possibilita el creixement d’àlbers, oms, saücs, esbarzers, joncs i càrexs. També però altres arbres plantats com els pollancres i els plàtans col·laboren a incrementar la cobertura vegetal al voltant de la riera. Les alzines i els roures, agafen aquí, dimensions considerables.

Ocells com els oriols, picots, merles, rossinyols, cargolets o mallerengues. Petits mamífers rosegadors fins a depredadors com la geneta. També però, els amfibis com la salamandra o el gripau comú; així com petits rèptils, fins a arribar al grup dels invertebrats, necessiten aquests ambients humits i frescal per completar els seus cicles de vida.

Images