Index card

Introduction

El seu cabal irregular sotmès a l'estacionalitat de les pluges no ha permès el desenvolupament d'activitats productives més enllà de l'agricultura. Tot i així és de gran importància, ja que enriqueix la biodiversitat del territori, oferint unes condicions que permeten viure a plantes, animals i arbres de ribera exclusius d'aquests ambients. Aquí en relació a la vegetació trobem principalment aurons blancs, avellaners i arç blanc i pel que fa als amfibis més comuns podem trobar la salamandra i la granota verda. Està inclòs dins l'Inventari dels Espais de Protecció Especial, de la Generalitat de Catalunya.

Els rius Anoia i la riera del Carme (on va a parar el torrent on som ara) amb més cabal i regularitat, sí que han tingut una indústria associada, sobretot la de la fabricació de paper molt coneguda a la comarca.

 

Images