Return

INfo

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Per sota nostre, baixa el torrent salat amb salts d'aigua. Fixe-vos en ladiferencia deveg. entre el solell del savant i la nostra migtja obaga. Aurobns, degotalls, boixos, pi roig, pinasses, molses als troncs dels boixos

Images