Return

Albereda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Pel costat del riu anirem trobant retalls de bosquets formats principalment per pollancres, àlbers i freixes de fulla petita. Ocasionalment algun vern i algun om. Ara, quan el camí s’estreta pel mur de la carretera, passem al costat de dues boniques blades,(família dels “acers”) que a la tardor prenen vistoses coloracions taronges. El bosc de ribera té una gran importància. Són ecosistemes molt productius (densos i de creixement ràpid, on hi ha molta vida). Són ambients frescos i humits, que fan de refugi durant les calors de l’estiu i davant la vulnerabilitat dels llocs més oberts. Tanmateix juguen un paper molt important en l’estabilització de les lleres dels nostres rius. Dalt les capçades, a l’estiu, i canta l’oriol, un bonic ocell de color groc de la mida d’una tórtora. Un altre ocell interessant és el teixidor (de la mida d’un pardal) que el podeu veure movent-se per dins les capçades fent un niu molt especial en forma de bossa penjant. Cap al tard sentirem el melodiós cant del rossinyol bord.
Images