Return

Clapers

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Amuntegaments de pedres, en formes longitudinals o circulars i molt ben endreçats. És precisament la seva col·locació, la que fa dubtar de l’origen i el motiu d’aquests acopis. Semblaria que fossin pedres del despedregament del camp per condicionar-lo al nou conreu. Com més endreçades estiguin, més se’n poden posar. Pel seu emplaçament, es parla d’un antic assentament alt-medieval, però caldria confirmar aquesta hipòtesi.
Images