Return

Corners i bardes

Route POI
Flora
Index card

Introduction

El corner, és un arbust poc freqüent i de bonica floració (abril), no es fa gaire gran (pot assolir els 3 mts). Les branques i fulles joves tenen una mica de vellut pel darrere. Floreix a la primavera amb curioses floretes de color blanc i de pètals allargassats. Les fulles, a la tardor, prenen coloracions grogues molt boniques. Es fa a boscos caducifolis aclarits i sobre terreny calcari. Els fruits són comestibles i maduren a finals d’estiu. Es feien servir per baixar la tos i com expectorant. La planta en general té propietats per baixar la tensió. Tot seguit, en passar entre camps, fixem-nos en la vegetació que trobem. Plantes punxoses que fan de bardissa. És com una tanca vegetal que servia per evitar que el ramat passi entre camps de diferents propietats. Aquí, aquesta barda està composta per arç blanc, aranyoner i esbarzers. També s’aprofitaven aquests espais per a plantar algun arbre fruiter.
Images