Return

Horts de Sant Antoni

Route POI
Environment
Index card

Introduction

En aquest sector, el riu fa un ampli gir i les terrasses fluvials estan ocupades per horts a banda i banda. Aigües amunt, són ocupades per conreus extensius amb aportació d’aigua com l’alfals. Aquests horts, ocupen terrenys al·luvials molt fèrtils. Han anat passant de mans i ara, un de mida mitjaneta pot costar força de comprar. Estan molt arrelats al municipi i hi ha molta tradició. Arran del marge, l’ermita de Sant Antoni dóna nom al sector hortícola. Al seu costat, una gran bassa que ara serveix per a regar, abans era la piscina del poble.
Images