Return

Avet de douglas

Route POI
Index card

Introduction

Són els arbres plantats que hi ha a la dreta. Ús ornamental o també forestal per la duresa de la seva fusta: bigues, taulons i també pasta de paper. Al costat esquerre del camí, damunt el marge trobareu un forat, empedrat, que podria ser un altre tipus de forn de carbonet. Aquest s’havia de tapar amb una planxa.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating